Vi är en Godkänd Bilverkstad

Kvalitetssystemet Godkänd Bilverkstad ställer hårda krav på oss som bilverkstad när de gäller kvalitet, fackmässighet och leverans i enlighet med det som överenskommits med bilägaren.

En Godkänd Bilverkstad efterlever:

  • Lagar och förordningar
  • Miljökrav
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Allmänna reklamationsnämndens beslut

Vad är GBV?

För dig som kund är det svårt att veta vad som behöver göras på bilen, hur det ska göras, om det har gjorts, vad det borde kosta och hur kvalitén på arbetet är utfört. Därför är GBV en ovärderlig hjälp både åt våra kunder och åt oss som vill driva en seriös och attraktiv verksamhet.

GBV säkerställer att vi efterlever lagar och regler i vår verkstad och gör oss ännu mer konkurrenskraftiga för framtiden.

Varför GBV?

För oss som verkstad innebär GBV ett strukturerat arbetssätt. För dig som kund en stor trygghet, ökat förtroende till oss och en kvalitetsstämpel på vårt jobb. En godkänd bilverkstad har rätt att använda symbolen för GBV exempelvis i sin marknadsföring, något som blir allt viktigare i bilägarens val av verkstad.

Hur kontrolleras GBV?

För att se till att reglerna följs så genomförs regelbundna stickprov och revisioner av oberoende kontrollorgan så som Qvalify och KBV.

Läs mer om Godkänd Bilverkstad här: https://www.godkandbilverkstad.se/

Boka här Kontakta oss