Vi ser till att du alltid kommer fram! Med hjälp av våran assistansförsäkring.

MekoAssist!

Extra trygghet med vår assistansförsäkring

När du servar din bil hos oss på Fosie Bilverkstad ingår ett års assistansförsäkring. Det innebär att vi hjälper dig om din bil plötsligt stannar eller vägrar starta. Du får även hjälp vid bensinstopp, punktering eller om du av någon anledning tappat bort din nyckel. Vår assistansförsäkring gäller i hela Norden (utom Grönland).

Vilka fordon omfattas av försäkringen:

  • Fordonet ska ha gjort service hos Fosie Bilverkstad och det ska framgå av servicekvittot att assistans ingår.
  • Försäkring gäller för svenskregistrerade personbilar, lätta lastbilar och husbilar upp till 5 tons totalvikt som utfört en service på en av gruppföreträdarens anslutna serviceverkstäder (detta inkluderar inte taxi, ambulans etc).
  • Fordonet måste vara i orginalutförande.
  • Fordonet får inte vara registrerat som, eller användas i yrkesmässig trafik (innefattande tex, taxi och hyrbilar).
  • För fordon äldre än 12 år så gäller en självrisk på 895 kr per assistans. För fordon yngre än 12 år så gäller ingen självrisk.

Giltighetstid och omfattning
Försäkringen gäller i 1 år från servicetillfället och upphör per automatik när försäkringstiden gått ut. Försäkringstiden framgår av kvittot/ försäkringsbeviset.

Försäkring gäller för driftstopp som förhindrar fortsatt färd och beror på:

  • motorstopp
  • brist på drivmedel
  • punktering
  • förlust av bilnyckel, inlåsning av bilnyckel eller bilnyckel som bryts av.

Assistansfolder
Försäkringsvillkor MekoAssist

Kör en säker bil som mår bra! Lämna in den på service hos Fosie Bilverkstad!

Boka här Kontakta oss